پکیج های تخفیف

 

پکیج شماره 1

- پکیج شماره 1 :

 چاپ عکس سایز 21*16 ............ 20 عدد

یک عدد چاپ و شاسی 30*20 

یک عدد چاپ و شاسی 40*30

آلبوم 26*13 با صحافی فتوبوکی 4 برگ

20 عدد لیت 7*5

توضیحات :

محصولات این پکیج قابل تغییر است و مشتریان به دلخواه می توانند در همین بازه قیمتی ، اقلام درخواستی خود را جایگزین کنند. .

این پکیج ویژه ی کودکان چهار ماهه تا 12 ساله میباشد .

- رزرو وقت عکاسی برای استفاده از پکیج های تخفیفی فقط برای 11 صبح شنبه تا چهارشنبه در ایام غیر تعطیل میسر میباشد . بدیهی است ، خدمات آتلیه سه سیب در وقت های بعدی طبق نرخ عادی محاسبه می شوند .

 

قیمت واقعی  : 962/000 تومان

قیمت بعد ار تخفیف 17 % : 800/000  تومان

مبلغ پیش پرداخت جهت رزرو پکیج شماره یک : 200/000 تومان

پکیج شماره 2

 

- پکیج شماره 2 :

 ( 9 برگ داخلی و یک برگ جلد )cm(40×30) آلبوم دیجیتال10 برگی  

چاپ عکس 21*16 ........ 10 عدد

یک  عدد چاپ و شاسی 40*30  
60*40 یک  عدد چاپ و شاسی  

70*50 یک  عدد چاپ و شاسی  
آلبوم 40*20 با صحافی فتوبوکی

30 عدد  لیت 7*5

توضیحات :

محصولات این پکیج قابل تغییر است و مشتریان به دلخواه می توانند در همین بازه قیمتی ، اقلام درخواستی خود را جایگزین کنند . .

این پکیج ویژه ی کودکان چهار ماهه تا 12 ساله میباشد .

- رزرو وقت عکاسی برای استفاده از پکیج های تخفیفی فقط برای 11 صبح شنبه تا چهارشنبه در ایام غیر تعطیل میسر میباشد . بدیهی است ، خدمات آتلیه سه سیب در وقت های بعدی طبق نرخ عادی محاسبه می شوند .

 

 

قیمت واقعی : 2/350/000  تومان

قیمت بعد از تخفیف 35 % :  1/530/000  تومان

مبلغ پیش پرداخت جهت رزرو پکیج شماره دو : 400/000 تومان

پکیج شماره 3

- پکیج شماره3 :

 بعلاوه جلد کریستال پازلی ( 9 برگ داخلی و یک برگ جلد )cm(60×30) آلبوم دیجیتال10 برگی 

  چاپ عکس 21*16 ...........15 عدد

چاپ عکس 30*20 ...........5 عدد

  2 عدد چاپ و شاسی 70*50

یک عدد چاپ و شاسی 40*30

یک عدد چاپ و شاسی 30*20

آلبوم 25*13 فتوبوکی 4 برگ

تحویل کلیه فایل ها با فرمت jpg

30 عدد لیت 7*5

توضیحات :

محصولات این پکیج قابل تغییر است و مشتریان به دلخواه می توانند در همین بازه قیمتی ، اقلام درخواستی خود را جایگزین کنند . 

این پکیج ویژه ی کودکان چهار ماهه تا 12 ساله میباشد .

- رزرو وقت عکاسی برای استفاده از پکیج های تخفیفی فقط برای 11 صبح شنبه تا چهارشنبه در ایام غیر تعطیل میسر میباشد . بدیهی است ، خدمات آتلیه سه سیب در وقت های بعدی طبق نرخ عادی محاسبه می شوند .

 .

 

قیمت واقعی : 4/200/000 تومان

قیمت بعد از تخفیف 30% : 2/940/000 تومان

مبلغ پیش پرداخت جهت رزرو پکیج شماره سه : 600/000 تومان